O nas

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej zostało utworzone w maju 1950 roku i jest jedną z najdłużej działających firm oświatowych w Polsce, posiadająca sieć oddziałów na terenie całego kraju.

W Oddziale Regionalnym TWP w Białymstoku prowadzimy kursy zawodowe i komputerowe, projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej skierowane do różnych grup odbiorców oraz szkoły dla młodzieży i dorosłych.

Obecnie funkcjonują:

  • Policealna Szkoła TWP - szkoła zaoczna dla dorosłych, zarejestrowana w 1995 r., kształci w zawodach technik administracji, technik archiwista, technik bhp, florysta.
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne TWP - szkoła zaoczna dla dorosłych zarejestrowana w 1999 r.


Szkoły TWP, których działalność wygasła w związku z reformą systemu oświaty:

  • Liceum Ekonomiczne TWP (szkoła dzienna) – szkoła zarejestrowana w 1993 r., działalność szkoły wygasła w czerwcu 2004 r.
  • Zaoczne Liceum Handlowe TWP – szkoła zarejestrowana w 1994 r., działalność szkoły wygasła w czerwcu 2005 r.
  • Technikum Ekonomiczne dla Dorosłych Zaoczne TWP – szkoła zarejestrowana w 1997 r., wyrejestrowana z ewidencji szkół i placówek niepublicznych w grudniu 2008 r.
  • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne TWP – szkoła zarejestrowana w 1999 r., działalność szkoły wygasła w sierpniu 2013 r.

W 2012 r. Oddział Regionalny Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Białymstoku został też wpisany pod numerem 8615 do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.
Posiadamy własny lokal w centrum miasta przy ul. Warszawskiej 2 z przestronnymi salami wykładowymi i nowoczesnymi pracowniami komputerowymi. Zajęcia na kursach i w szkołach prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i trenerów.

Prezes


prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zwierz

Wiceprezes


dr Wacław Szerszunowicz

Dyrektor


mgr Halina Sawicka

Członkowie


mgr Ewa Drewnowska
mgr Elżbieta Mańko

Certyfikaty