Uczestnikom szkolenia zapewniamy

materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.


Inne


Wszystkie programy oferowanych przez nas kursów możemy zmodyfikować i dostosować do potrzeb klienta. Na zamówienie przygotujemy również programy szkoleń o innej tematyce.
Koszt kursu ustalany jest na podstawie odrębnej kalkulacji i uzależniony jest od liczby godzin, ilości osób i miejsca prowadzenia zajęć.

Przykładowa tematyka szkoleń:
komunikacja interpersonalna, asertywność, techniki radzenia sobie ze stresem, tworzenie IPD, metody aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacja na rynku pracy, wizaż, kasjer – sprzedawca, techniki sprzedaży, obsługa klienta, negocjacje handlowe, czas pracy kierowców, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, księgowość zarządcza, analiza finansowa, ewidencja zapasów magazynowych, wychowawca w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży, kierownik placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, opiekunka dziecięca, opiekun osoby starszej, zasady udzielania pomocy przedmedycznej, pozyskiwanie funduszy europejskich, pomoc w księgowości, zarządzanie dokumentacją w jednostkach organizacyjnych, rozliczanie należności z tytułu podróży słuzbowych krajowych i zagranicznych, grafika komputerowa - CorelDRAW, księgowość komputerowa, kasjer walutowy, kasjer waluty polskiej.