Uczestnikom szkolenia zapewniamy

materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.