Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Białymstoku


Nasz adres

ul. Warszawska 2
15-063 Białystok


Pozostałe dane kontaktowe

tel. 85 74 35 106
tel./fax 85 74 35 705
NIP: 966-05-74-195
Regon: 050487345
KRS: 0000165831
Konto bankowe: PKO SA II O/Białystok,
nr konta 34 1240 2890 1111 0000 3102 4125.

nauka@twp.bialystok.pl


Zapraszamy w godzinach

poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00
oraz w czasie roku szkolnego w terminach zjazdów
sobota 8.00 – 13.30
niedziela 8.00 – 11.30


Z powodu pandemii w terminie od 02 listopada 2020 r. do odwołania biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Białymstoku będzie czynne jedynie w dni powszednie (poniedziałek - piątek) w godz. 8.00 - 15.00.