BEZPŁATNA Policealna Szkoła TWP w Białymstoku – nabór zimowy, zajęcia już w lutym 2022 r.

Szkolenia zawodowe- terminy
7 stycznia 2021
Nasza nowa strona na Facebooku
10 stycznia 2022

BEZPŁATNA Policealna Szkoła TWP w Białymstoku – nabór zimowy, zajęcia już w lutym 2022 r.

Myślisz o zdobyciu zawodu, który zapewni Ci stabilne zatrudnienie? Gwarantujemy, że z nami osiągniesz SUKCES!

Zapraszamy do podjęcia nauki na kierunkach:

  • technik administracji (4 semestry nauki) – absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych,
  • technik archiwista (4 semestry nauki) – absolwenci tego kierunku mogą podjąć zatrudnienie w archiwach państwowych i zakładowych,
  • technik bhp (3 semestry nauki) – absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących działy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić szkolenia z zakresu bhp w ramach posiadanych kwalifikacji.

Dokumenty do Policealnej Szkoły TWP mogą składać osoby z wykształceniem średnim. Nie wymagamy MATURY!
Nauka w naszej szkole jest BEZPŁATNA i odbywa się systemem zaocznym – zajęcia tylko w soboty i niedziele 2 razy w miesiącu.

Słuchaczom zapewniamy:

  • doświadczonych wykładowców
  • rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych
  • miłą atmosferę
  • naukę w centrum Białegostoku (dobre połączenie komunikacyjne z każdej części miasta).

Rozpoczęcie zajęć – luty 2022 r.

POLICEALNA SZKOŁA TWP w Białymstoku działa już ponad 25 lat!
Nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. To oznacza, że szkoła ma prawo wydawania świadectw i dyplomów państwowych.

Programy nauczania oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania znajdują się na stronie:
https://twp.bialystok.pl/policealna-szkola-twp/

W celu rezerwacji miejsca wystarczy przesłać wypełnione formularze (podanie i kwestionariusz osobowy) na adres: nauka@twp.bialystok.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji:
tel. 85 74 35 106, 85 74 35 705 (8.00 – 15.00)