Szkolenia zawodowe- terminy
7 stycznia 2021

Projekt NOWE HORYZONTY

Education e-learning class and e-book digital technology concept with computer notebook open in school library among old stacks of book, textbook archive collection

Do udziału w projekcie NOWE HORYZONTY zapraszamy osoby po 30 r. ż. , zamieszkałe na obszarze m. Białegostoku, pow. białostockiego i sokólskiego, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:

 • ubogich pracujących (osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej)
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i cywilno-prawnych (osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % minimalnego wynagrodzenia),

Mieszkańcy Sokółki są kwalifikowani do udziału w projekcie W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI.

W ramach projektu oferujemy:

 • BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE z zakresu obsługi biura, księgowości, kadr i płac, sprzedaży, gospodarki magazynowej, obsługi programów komputerowych (np. ECDL Base, ECDL Standard, e-Urzędnik, e-Nauczyciel, AutoCAD i innych), obsługi wózków jezdniowych, prawa jazdy kat. B, C, C+E, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, spawania, aktualizacji uprawnień SEP, inne dostosowane do predyspozycji uczestników i potrzeb pracodawców,
 • PORADNICTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY,
 • STAŻE w zakładach pracy dla osób odchodzących z rolnictwa oraz osób, które utracą zatrudnienie podczas udziału w projekcie,
 • STYPENDIUM za udział w szkoleniu i stażu, UBEZPIECZENIE NNW, bezpłatne badania lekarskie,
 • ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU i opieki nad osobami zależnymi, serwis kawowy.

Zajęcia mogą być prowadzone w Białymstoku i Sokółce w dni powszednie i weekendy w godzinach dostosowanych do możliwości uczestników projektu.

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe znajdują się w zakładce Szkolenia ze środków UE/Projekty w realizacji.

TWP Białystok, tel. 85 7435106

 

Aktualnie prowadzimy rekrutację na szkolenia:

PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI Z ECDL (100 godz. + 20 godz. obsługi programu Excel)

Program szkolenia:

 • Zasady rachunkowości.
 • Rachunkowość przedsiębiorstw.
 • Księgowość komputerowa.

Terminy zajęć:
24, 25, 26, 28, 31 maja, 01, 02, 04, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 18, 21 czerwca w godz. 17.00 – 21.00 (zajęcia online)
22, 23, 25, 28 czerwca w godz. 16.00 – 20.00.

 

PRACOWNIK DS. KADR I PŁAC Z ECDL (80 godz. zajęć online + 20 godz. obsługi programu Excel)

Program szkolenia:

 • Prawo pracy i inne akty prawne związane ze stosunkiem pracy.
 • Rozliczanie, dokumentacja, księgowa ewidencja wynagrodzeń oraz pozapłacowych świadczeń pracowniczych.
 • System ubezpieczeń społecznych w Polsce.
 • Obsługa programu Gratyfikant GT.
 • Obsługa programu Płatnik.

 

PRACOWNIK BIUROWY Z ECDL (68 godz. zajęć online + 20 godz. obsługi programu Excel)

Program szkolenia:

 • Organizacja pracy sekretariatu.
 • Wybrane zagadnienia z prawa pracy.
 • Prowadzenie dokumentacji finansowej.

 

PROWADZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO (25 godz.+ 20 godz. obsługi programu Excel)

Program szkolenia:

 • Zapoznanie z branżą e-commerce.
 • Wiadomości wstępne dotyczące zakładania i prowadzenia sklepu internetowego.
 • Obsługa sklepu internetowego.

 

SPAWANIE METODĄ MAG (145 godz.)

w tym:

 • zagadnienia teoretyczne – 25 godz.
 • szkolenie praktyczne – 120 godz.

 

MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (70 godz.)

w tym:

 • obsługa magazynu – 30 godz.
 • obsługa wózków jezdniowych – 40 godz.

 

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B (93 godz.)

w tym:

 • zagadnienia teoretyczne – 32 godz.
 • szkolenie z prawa jazdy – 61 godz.

Liczba miejsc jest ograniczona!