Szkolenia zawodowe- terminy
7 stycznia 2021

Projekt NOWE HORYZONTY

Education e-learning class and e-book digital technology concept with computer notebook open in school library among old stacks of book, textbook archive collection

Do udziału w projekcie NOWE HORYZONTY zapraszamy osoby po 30 r. ż. , zamieszkałe na obszarze m. Białegostoku, pow. białostockiego i sokólskiego, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:

 • ubogich pracujących (osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej)
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i cywilno-prawnych (osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % minimalnego wynagrodzenia),

Mieszkańcy Sokółki są kwalifikowani do udziału w projekcie W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI.

W ramach projektu oferujemy:

 • BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE z zakresu obsługi biura, księgowości, kadr i płac, sprzedaży, gospodarki magazynowej, obsługi programów komputerowych (np. ECDL Base, ECDL Standard, e-Urzędnik, e-Nauczyciel, AutoCAD i innych), obsługi wózków jezdniowych, prawa jazdy kat. B, C, C+E, obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, spawania, aktualizacji uprawnień SEP, inne dostosowane do predyspozycji uczestników i potrzeb pracodawców,
 • PORADNICTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY,
 • STAŻE w zakładach pracy dla osób odchodzących z rolnictwa oraz osób, które utracą zatrudnienie podczas udziału w projekcie,
 • STYPENDIUM za udział w szkoleniu i stażu, UBEZPIECZENIE NNW, bezpłatne badania lekarskie,
 • ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU i opieki nad osobami zależnymi, serwis kawowy.

Zajęcia mogą być prowadzone w Białymstoku i Sokółce w dni powszednie i weekendy w godzinach dostosowanych do możliwości uczestników projektu.

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe znajdują się w zakładce Szkolenia ze środków UE/Projekty w realizacji.

TWP Białystok, tel. 85 7435106

 

Aktualnie prowadzimy rekrutację na szkolenia:

PROWADZENIE ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Z ECDL (30 godz. + 20 godz. obsługi komputera)

Program szkolenia:

 • Pojęcia i terminy archiwalne. Dokumentacja współczesna.
 • Organizacja państwowej służby archiwalnej. Charakterystyka systemów kancelaryjnych.
 • Obieg dokumentacji w jednostkach organizacyjnych.
 • Ochrona prawna materiałów archiwalnych.
 • Rzeczowe wykazy akt. Instrukcje kancelaryjne.
 • Cele i zadania archiwum zakładowego. Urządzenie archiwum zakładowego.
 • Przygotowanie akt do przekazania do archiwum.
 • Harmonogram pracy w archiwum zakładowym. Gromadzenie, udostępnianie, ewidencja akt.
 • Porządkowanie, brakowanie i konserwacja akt.
 • Przekazywanie akt z archiwum zakładowego do archiwum państwowego.

 

PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI Z ECDL (100 godz. + 20 godz. obsługi komputera)

Program szkolenia:

 • Zasady rachunkowości.
 • Rachunkowość przedsiębiorstw.
 • Księgowość komputerowa.

Terminy zajęć:
24, 25, 26, 28, 31 maja, 01, 02, 04, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22 czerwca w godz. 17.00 – 21.00 (zajęcia onine)
23, 25, 28, 29 czerwca w godz. 16.00 – 20.00.

 

PRACOWNIK DS. KADR I PŁAC Z ECDL (80 godz. + 20 godz. obsługi komputera)

Program szkolenia:

 • Prawo pracy i inne akty prawne związane ze stosunkiem pracy.
 • Rozliczanie, dokumentacja, księgowa ewidencja wynagrodzeń oraz pozapłacowych świadczeń pracowniczych.
 • System ubezpieczeń społecznych w Polsce.
 • Obsługa programu Gratyfikant GT.
 • Obsługa programu Płatnik.

Terminy zajęć:
12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29 kwietnia, 04, 06, 07, 13, 20 maja 2021 r. w godz. 17.00 – 20.00 (zajęcia online)
10, 11, 17, 18 maja 2021 r. w godz. 16.00 – 20.00.

 

PRACOWNIK BIUROWY Z ECDL (60 godz. + 20 godz. obsługi komputera)

Program szkolenia:

 • Organizacja pracy sekretariatu.
 • Wybrane zagadnienia z prawa pracy.
 • Prowadzenie dokumentacji finansowej.

Terminy zajęć:
14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 kwietnia, 05, 06, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24 maja 2021 r. w godz. 17.00 – 20.00 (zajęcia online)

 

PROWADZENIE SKLEPU INTERNETOWEGO (20 godz. + 20 godz. obsługi komputera)

Program szkolenia:

 • Zapoznanie z branżą e-commerce.
 • Wiadomości wstępne dotyczące zakładania i prowadzenia sklepu internetowego.
 • Obsługa sklepu internetowego.

Terminy zajęć: 12, 14, 19, 21, 26 kwietnia 2021 r. w godz. 16.00 – 20.00

 

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE (CNC) Z ELEMENTAMI PROGRAMOWANIA I ECDL (170 godz.)

w tym:

 • zagadnienia teoretyczne – 30 godz.
 • szkolenie praktyczne – 140 godz.

 

SPAWANIE METODĄ MAG (145 godz.)

w tym:

 • zagadnienia teoretyczne – 25 godz.
 • szkolenie praktyczne – 120 godz.

 

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (68 godz.)

w tym:

 • zagadnienia teoretyczne – 53 godz.
 • szkolenie praktyczne – 15 godz.

Liczba miejsc jest ograniczona!