Komunikat – godziny pracy Biura TWP
16 listopada 2020

Szkolenia zawodowe- terminy

Senior stylish woman taking notes in notebook while using laptop at home. Old freelancer writing details on book while working on laptop in living room. Focused cool lady writing notary in notepad.

SZKOLENIA ZAWODOWE – najbliższe terminy

Warunki udziału w szkoleniu:
1/ dostarczenie do siedziby Towarzystwa Wiedzy Powszechnej wypełnionej karty zgłoszeniowej (formularz jest dostępny na naszej stronie www przy opisie każdego szkolenia) – kartę można przesłać pocztą elektroniczną na adres nauka@twp.bialystok.pl, pocztą tradycyjną lub wypełnić na miejscu w siedzibie TWP,
2/ dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości min. 50% ceny kursu lub całości opłaty za szkolenie przed rozpoczęciem zajęć.

Opłatę za szkolenie można uregulować gotówką w kasie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (ul. Warszawska 2 w Białymstoku w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.00) lub przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – nr rachunku 34 1240 2890 1111 0000 3102 4125 w PKO SA II O/Białystok.
Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach po uzgodnieniu terminów płatności z organizatorem szkolenia.

W ramach opłaty zapewniamy materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 652).

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z omawianych zagadnień.
Szkolenia odbywają się w małych grupach.
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie zebrania się odpowiedniej liczby uczestników w ustalonym terminie zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu rozpoczęcia zajęć.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach:

OBSŁUGA PROGRAMU MS WORD od podstaw

20 godz. – 300 zł

Program szkolenia:
– Word – wprowadzenie. Praca z interfejsem programu. Konfiguracja.
– Zasady edycji tekstu.
– Nawigacja po dokumencie. Pomocne skróty klawiszowe.
– Edycja, zarządzanie blokami, formatowanie z użyciem stylów lokalnych.
– Wstawianie obiektów typu: obrazy, symbole, równania, smart art., clip art., tabele.
– Praca na stylach globalnych.
– Automatyczny spis treści.

Zajęcia: 09, 11 i 13 VIII 2021 r. w godz. 9.00 – 14.00

OBSŁUGA PROGRAMU MS EXCEL od podstaw

20 godz. – 300 zł

Program szkolenia:
– Użycie aplikacji – praca z arkuszami kalkulacyjnymi, udoskonalanie jakości i wydajności pracy.
– Tworzenie dokumentu – wprowadzanie, zaznaczanie danych, edycja, sortowanie, kopiowanie, przesuwanie,
usuwanie.
– Zarządzanie arkuszami – wiersze i kolumny, arkusze.
– Reguły i funkcje – reguły arytmetyczne, funkcje.
– Formatowanie – liczby/daty, zawartości komórek, formatowanie tabeli.
– Wykresy – tworzenie i edycja.
– Formatowanie arkusza – ustawienia, sprawdzanie i drukowanie.

Zajęcia: 16, 18 i 20 VIII 2021 r. w godz. 9.00 – 14.00

OBSŁUGA BIURA

14 godz. – 210 zł

Program szkolenia:
– Organizacja miejsca i czasu pracy.
– Współpraca w grupie i z przełożonymi.
– Prowadzenie korespondencji i archiwizacja.
– Organizacja narad, spotkań.
– Komunikacja interpersonalna. Kontakty z klientem.
– Kreowanie wizerunku, zasady dress-code.
– Obsługa urządzeń biurowych – najważniejsze zagadnienia.

Zajęcia: 23 i 25 VIII 2021 r. w godz. 9.00 – 14.00

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

80 godz. – 960 zł (możliwość opłaty w ratach)

Program szkolenia:
– Prawo pracy i inne akty prawne związane ze stosunkiem pracy.
– Rozliczanie, dokumentacja, księgowa ewidencja wynagrodzeń oraz pozapłacowych świadczeń pracowniczych.
– System ubezpieczeń społecznych w Polsce.
– Obsługa programu Gratyfikant GT.
– Obsługa programu Płatnik.

Zajęcia: od 08 września 2021 r. (3 – 4 razy w tygodniu w godz. 16.00 – 19.00)

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

100 godz. – 1200 zł (możliwość opłaty w ratach)

Program szkolenia:
– Zasady rachunkowości.
– Rachunkowość przedsiębiorstw.
– Księgowość komputerowa.

Zajęcia: wrzesień – październik 2021 r. (3 razy w tygodniu w godz. 16.00 – 20.00)

OBSŁUGA SKLEPU INTERNETOWEGO

25 godz. – 600 zł

Program szkolenia:
– Zapoznanie z branżą e-commerce.
– Wiadomości wstępne dotyczące zakładania i prowadzenia sklepu internetowego.
– Obsługa sklepu internetowego.

Zajęcia: wrzesień 2021 r. (2 razy w tygodniu w godz. 16.00 – 20.00)

Szczegółowe informacje – tel. 85 74 35 106, 85 74 35 705.
Zapraszamy.